Ngày 8.10, ông Ao Văn Thinh, phó chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai cho biết đã yêu cầu sở Tài nguyên môi trường chuẩn bị dự thảo quyết định tạm đình chỉ hoạt động của công ty Vedan.