Tuần qua, thị trường đã "khởi sắc” trở lại, các CTCK cũng vững tâm hơn khi các nhà đầu tư đã bắt đầu quay lại sàn, lượng tiền đổ vào thị trường chứng khoán tăng vọt.