NDĐT- 12 bộ phim Việt Nam sẽ được công chiếu trong Tuần phim Việt Nam tại hai cụm rạp Megastar VinCom Tower, Hà Nội và Megastar Parkson Hùng Vương Tp. Hồ Chí Minh từ ngày 10-10 đến 16-10-2008.