Dân Việt - Ngày 16.11, Ủy ban Thường vụ Quốc hội gửi các đại biểu Quốc hội tờ trình xin ý kiến về việc tổ chức chất vấn và trả lời chất vấn diễn ra từ 23 đến 25.11 tới.

Theo tờ trình, đến 15.11, có 121 chất vấn của 61 đại biểu ở 36 đoàn gửi đến Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân và 16 bộ trưởng và thủ trưởng cơ quan ngang bộ.

Do thời gian chất vấn chỉ kéo dài 2,5 ngày nên Ủy ban Thường vụ kiến nghị chỉ tổ chức chất vấn Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cùng Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Đinh La Thăng, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Cao Đức Phát, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phạm Vũ Luận, Bộ trưởng Bộ Tài chính Vương Đình Huệ và Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Nguyễn Văn Bình.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng

Về chủ đề chất vấn, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải trả lời về giải pháp chống ùn tắc giao thông, tình trạng xuống cấp của hệ thống giao thông và việc đẩy nhanh tiến độ các dự án giao thông trong điều kiện cắt giảm đầu tư công hiện nay.

Bộ trưởng Tài chính tập trung trả lời về công tác quản lý giá, điều hành giá cả, việc chống thất thu và giảm bội chi ngân sách.

Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo trả lời về chất lượng giáo dục, các khoản thu trong trường học và tình trạng yếu kém về cơ sở vật chất của trường học tại khu vực nông thôn, miền núi.

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước tập trung về tái cấu trúc hệ thống ngân hàng, bảo đảm an toàn hệ thống, biện pháp xử lý các tổ chức tín dụng và nhân viên các ngân hàng vi phạm.

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Cao Đức Phát tập trung làm rõ các vấn đề liên quan đến đầu tư cho nông nghiệp, xây dựng nền nông nghiệp công nghệ cao, xuất khẩu nông sản, sắp xếp quản lý các mô hình công ty, nông lâm trường và các giải pháp giảm tác động tiêu cực của biến đổi khí hậu.

Thủ tướng sẽ tập trung trả lời vấn đề tái cấu trúc nền kinh tế, thực hiện ba đột phá (hoàn thiện thể chế kinh tế, phát triển nguồn nhân lực, xây dựng cơ sở hạ tầng) và vấn đề giảm nghèo.

Về cách thức tổ chức chất vấn, Ủy ban Thường vụ đề nghị các đại biểu nêu câu hỏi tập trung vào chủ đề, đặt câu hỏi ngắn gọn, tối đa 2 phút. Quá trình chất vấn tăng cường việc đối thoại, trao đổi giữa người nêu câu hỏi và người trả lời.

Sỹ Lực