(HNM) - Trước dư luận về việc vi phạm không đội mũ bảo hiểm (MBH) khi đi trên mô tô, xe máy có biểu hiện gia tăng, Phòng CSGT - CATP cho biết đã thay đổi phương thức tuần tra, kiểm soát để phát hiện và xử lý hiệu quả vi phạm này.