24H.COM.VN - Anh em nhận xét ra sao? / Không hiểu nó thuộc loại nào, lạ ghê!