Tuần lễ văn hóa Việt Nam tại Hàn Quốc sẽ diễn ra sôi động từ ngày 10- 16/11 tới với 14 tiết mục nghệ thuật đặc sắc nhất do các nghệ sĩ Việt Nam trình diễn.