Với teens bây giờ, tổ chức những bữa tiệc đêm đang là “mốt”. Địa điểm thường là nhà một teen nào đó bố mẹ đi vắng...