Hơn một nửa số thanh thiếu niên đề cập đến các hành vi nguy cơ cao như quan hệ tình dục và sử dụng ma túy trên tài khoản của họ ở website MySpace