Từng đoàn viên trong chi đoàn luôn thấm nhuần 6 điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân và xác định vai trò, tránh nhiệm của mình trong việc giữ gìn bình yên cuộc sống cho nhân dân.