4 năm trôi qua, thị trường ADSL phát triển với những biến động mạnh và ồ ạt đến mức người ta phải đặt câu hỏi liệu nó có đảm bảo? Và rồi, vị thế tương lai của nó sẽ ra sao trước những công nghệ mạng mới?