Nếu bạn khó chịu với những cuộc gọi nhá máy, những tin nhắn vô bổ thì tiện ích MCleaner là một công cụ rất hay dành cho bạn.