Hanoinet - Đạo diễn Lý giải thích nguyên nhân về việc chọn Mộng Tiệp đóng tiếp bởi cô có ưu thế về tuổi tác (18 tuổi), tương đương với độ tuổi của Lâm Đại Ngọc.