Mình muốn mở cửa hàng chuyên về dịch vụ tô tượng trong trường Đại học, phục vụ sinh viên là chính nhưng chưa biết chỗ lấy nguồn hàng, mầu vẽ, bút lông ở đâu. Bạn nào có kinh nghiệm vụ này làm ơn tư vấn giúp mình với.

Mình muốn mở cửa hàng chuyên về dịch vụ tô tượng trong trường Đại học, phục vụ sinh viên là chính nhưng chưa biết chỗ lấy nguồn hàng, mầu vẽ, bút lông ở đâu. Bạn nào có kinh nghiệm vụ này làm ơn tư vấn giúp mình với.