(VietNamNet)-29 thanh niên VN tuổi từ 18-30, có trình độ Tiếng Anh tốt và tích cực tham gia hoạt động tập thể sẽ có cơ hội tham dự hành trình 52 ngày trên tàu Thanh niên Đông Nam Á năm 2008.