Hanoinet - Sau hơn một năm đảm nhiệm vai trò “đường quốc lộ”, đường dân sinh Lương Thế Vinh xuống cấp trầm trọng. Nhà bên đường tường rạn, nứt, rung lên từng hồi mỗi khi đoàn xe siêu trường siêu trọng rầm rầm chạy qua. Các hộ dân ở đây rơi vào tình cảnh “đi không nỡ, ở không xong”.