Từ ngày 12 đến ngày 14-12, Hội nghị Bộ trưởng các nước thuộc tiểu vùng sông Mekong lần hai và Hội nghị cấp cao lần thứ năm về hợp tác chống buôn người đã diễn ra tại Bắc Kinh (Trung Quốc).