TTO - Ngày 30-3, Bộ GD-ĐT có văn bản hướng dẫn về xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển vào ĐH, CĐ năm 2009. Kết quả xét tuyển thẳng sẽ được thông báo trước ngày 30-6. Lệ phí tuyển thẳng giữ nguyên như năm trước là 15.000 đồng/thí sinh/hồ sơ.