(VTC News) - Khi Di Natale ngã xuống sân ngay phút thứ 8 trong trận Ý gặp Montenegro, ai cũng thấy rằng anh đã dính một chấn thương nghiêm trọng.