Trấn Thành nói tiếng Thái trong Bước nhảy ngàn cân, BB Trần và Duy Khánh "lầy lội" khi đoán chữ, Minh Hằng thừa nhận có bạn trai là những tình huống vui trong tvshow tuần qua.

Hoài Thanh - Cát Lâm