(Zing) - Phiên bản dành cho châu Âu của TwelveSky 2 sẽ có cốt truyện và tính năng đặc trưng so với những phiên bản dành cho thị trường châu Á.