Các ngân hàng tiếp tục niêm yết giá bán USD kịch trần 21.011 đồng/USD, giá mua USD sát giá trần.

Tuần qua, tỷ giá bình quân liên ngân hàng do Ngân hàng Nhà nước công bố tiếp tục giữ nguyên ở 20.803 đồng/USD.

Đây là tuần không đổi thứ 4 liên tiếp của tỷ giá này.

So với ngày 7/9 - ngày Thống đốc Ngân hàng Nhà nước tuyên bố giữ tỷ giá tăng không quá 1% đến cuối năm, tỷ giá bình quân liên ngân hàng đã tăng 175 đồng, tương đương 0,85%.

Nguồn: SBV/Gafin

Trong tuần, các ngân hàng tiếp tục niêm yết giá bán USD kịch trần 21.011 đồng/USD. Giá mua USD thấp hơn giá trần 5 - 10 đồng. Tuy nhiên, một số ngân hàng đã niêm yết giá mua USD bằng giá trần như GiaDinh Bank, HDBank, SeABank...

Giá USD tự do tại phố Hà Trung, Hà Nội bán ra khoảng 21.300 đồng/USD, mua vào khoảng 21.280 đồng/USD, giảm 80 đồng so với những ngày trước đó.

Nguồn DVT.vn/SBV