Kho bạc Nhà nước vừa thông báo về tỷ giá hạch toán kế toán và báo cáo thu chi ngoại tệ tháng 3/2014, áp dụng thống nhất trên phạm vi cả nước. Theo đó, tỷ giá hạch toán giữa đồng Việt Nam với đôla Mỹ (USD) tháng 3/2014 là 1 USD = 21.036 đồng.

Tỷ giá hạch toán giữa đồng Việt Nam với Euro là 28.830 đồng/EUR; với Bảng Anh là 35.088 đồng/GBP; với Yên Nhật là 207 đồng/JPY; với Franc Pháp là 2.832 đồng/FRF; với Nhân dân tệ của Trung Quốc là 3.409 đồng/CNY; với Kip Lào là 3 đồng/LAK; với Riel Campuchia là 5 đồng/KHR...

Tỷ giá hạch toán trên được áp dụng trong các nghiệp vụ: Quy đổi và hạch toán thu, chi NSNN bằng ngoại tệ kể cả các khoản thu hiện vật có gốc bằng ngoại tệ; Quy đổi và hạch toán sổ sách kế toán của Kho bạc Nhà nước.

thời báo ngân hàng