(VietNamNet) - Lần đầu tiên sau nhiều tháng, giá USD trên thị trường tự do quay lại mức 16.000 đồng/USD. Như vậy, so với mức giá thấp nhất trong tháng 3/2008 thì giá USD ngày 26/3 đã  tăng tương ứng 420-440 đồng/USD.