(CafeF) - Khách thuê văn phòng đang có xu hướng chuyển đi khỏi các tòa nhà có giá thuê cao, nguyên nhân chính là do các công ty cắt giảm chi phí. Tỷ lệ trống tăng khoảng 2%.