Bạn có bỏ ra 25.000 bảng Anh để mua 1.200 lít bia "hợp ADN" này?