(Vietstock) - CTCP Dịch vụ và Xây dựng Địa ốc Đất Xanh (HOSE: DXG) cho biết, Ủy ban Chứng khoán (UBCK) Nhà nước đã tiếp nhận hồ sơ đăng ký chào bán 8 triệu cổ phiếu ra công chúng.

Theo phương án đề ra, công ty sẽ phát hành 7.6 triệu cp cho các cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ thực hiện 10:9.5 với giá 10,000 đồng/cp. Đồng thời, chào bán tiếp 400,000 cp cho CBCNV theo giá 15,000 đồng/cp. Số tiền thu được từ đợt phát hành dự kiến khoảng 82 tỷ đồng. Công ty sẽ bổ sung vốn tự có cho dự án Chung cư Phú Gia Hưng với 30 tỷ đồng trong năm 2010 và 52 tỷ đồng trong năm 2011. Dự án này có tổng vốn đầu tư là 174.71 tỷ đồng. Trong đó, đầu tư bằng vốn vay là 50 tỷ đồng, đầu tư bằng vốn tự có 108 tỷ đồng và nguồn vốn huy động là 16.71 tỷ đồng.