(ĐTCK-online) UBCK cho biết sẽ triển khai nhiều giải pháp hỗ trợ giúp thị trường như kiến nghị kéo dài thời gian miễn thuế, cho phép áp dụng nhiều sản phẩm mới gồm quỹ mở, chứng chỉ lưu ký, đầu tư theo chỉ số…

Hoàn chỉnh khung pháp lý

Trao đổi với báo giới sáng nay (16/11), ông Bằng cho biết, ngoài các giải pháp mang tính dài hạn được đề cập trong Chiến lược phát triển TTCK giai đoạn 2011-2020 đã được Bộ Tài chính hoàn tất và đang gửi Bộ Tư pháp thẩm định để dự kiến Chính phủ ban hành trong quý IV/2011, thì nhiều chính sách quan trọng đang được Bộ Tài chính, UBCK đẩy nhanh tiến độ hoàn chỉnh ngay trong năm nay và nhất là trong năm 2012.

Cuối năm nay, dự kiến Thủ tướng Chính phủ sẽ ban hành Nghị định hướng dẫn Luật Chứng khoán sửa đổi cũng như Nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và TTCK; Đề án quản lý vốn đầu tư gián tiếp; Chỉ thị về thúc đẩy hoạt động và tăng cường quản lý TTCK...

Trong tháng 12 tới, UBCK sẽ ban hành Thông tư hướng dẫn về thu lời bất chính; quy định về xử lý các vấn đề cơ chế tài chính, chế độ kế toán, tỷ giá, khấu hao, thương hiệu áp dụng cho các DN niêm yết. Ngoài kiến nghị Quốc hội, Chính phủ tiếp tục kéo dài miễn giảm thuế, Bộ Tài chính và UBCK đang xúc tiến làm việc với NHNN để hình thành cơ chế phối hợp trong điều hành TTCK, đặc biệt là các vấn đề về tín dụng, hệ thống thanh toán chứng khoán, tái cấu trúc các CTCK trực thuộc ngân hàng...

UBCK cũng đang gấp rút hoàn chỉnh các văn bản hướng dẫn về công bố thông tin, đăng ký chào bán chứng khoán ra công chúng, mua lại cổ phiểu và phát hành thêm, niêm yết chứng khoán, Thông tư thay thế Quyết định 35 về ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của công ty quản lý quỹ; Thông tư thay thế Quyết định 27 về hướng dẫn tổ chức và hoạt động của CTCK... để sớm ban hành ngay khi Nghị định hướng dẫn Luật Chứng khoán sửa đổi được ban hành.

Ngoài ra, UBCK cũng đang hoàn chỉnh dự thảo thông tư liên tịch giữa Bộ Tài chính và NHNN về chào bán chứng khoán ra công chúng và niêm yết cổ phiếu của tổ chức tín dụng; phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn DN FDI chuyển đổi sang CTCP và đăng ký niêm yết trên TTCK; phối hợp với Bộ Công an xây dựng văn bản hướng dẫn xử lý hình sự các tội phạm trên TTCK…

Những phần việc lớn, theo ông Bằng sẽ được UBCK hoàn tất trong năm tới, là quý II/2012 sẽ trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án tái cấu trúc TTCK để triển khai trong năm 2012-2013. Việc tái cấu trúc hàng hóa trên thị trường trái phiếu chính phủ sẽ được đẩy mạnh, trong đó sẽ triển khai chương trình thí điểm hoán đổi trái phiếu kết hợp với phát hành lô lớn, để thu hút NĐT nước ngoài tham gia. Đặc biệt, sau khi báo cáo Thủ tướng Chính phủ, Đề án tái cấu trúc CTCK đang được khẩn trương xây dựng, để triển khai ngay từ đầu năm 2012 đến 2015.

Năm 2012 cũng sẽ áp dụng một loạt quy định mới như: nâng cao tiêu chuẩn phát hành, chất lượng chứng khoán niêm yết, giao dịch; xây dựng bộ tiêu chuẩn CAMELS nhằm phân loại CTCK, qua đó có giải pháp cảnh báo sớm để chủ động triển khai các biện pháp xử lý khi phát sinh tình huống. Năm tới, UBCK cũng sẽ nghiên cứu xây dựng cơ chế thuế đặc thù đối với quỹ hưu trí tự nguyện và các sản phẩm khác; quy định về kế toán cho các quỹ đầu tư chứng khoán; Đề án TTCK phái sinh để sớm triển khai cơ sở vật chất, hệ thống và đưa vào vận hành trong năm 2014.

Thêm sản phẩm mới

Theo UBCK, các sản phẩm mới sẽ được lần lượt triển khai trong thời gian tới là quỹ mở, công ty đầu tư chứng khoán, quỹ đầu tư BĐS, quỹ hưu trí tự nguyện… trong đó quỹ mở sẽ xuất hiện sớm nhất và có thể ngay trong cuối năm nay hoặc muộn nhất là đầu năm sau, vì Thông tư quỹ mở dự kiến sẽ được ban hành trong quý IV/2011 và các loại hình quỹ khác ban hành trong khoảng quý I-III/2012. Đây là các sản phẩm NĐT nước ngoài đang rất chờ đợi.

Trên cơ sở năm 2011 triển khai thí điểm chứng chỉ lưu ký toàn cầu, UBCK sẽ sớm tổng kết rút kinh nghiệm, để đưa ra các quy định phù hợp vào Thông tư hướng dẫn dự kiến ban hành trong quý I/2012.

Ngoài đẩy mạnh nghiên cứu để đưa vào giao dịch các sản phẩm ETF tại các Sở GDCK; việc xây dựng hệ thống chỉ số mới cho TTCK; đưa tín phiếu kho bạc vào giao dịch trên TTCK; chuẩn bị các điều kiện triển khai lệnh thị trường, kéo dài thời gian giao dịch trong năm 2012…cũng đang được triển khai khẩn trương, nhằm hỗ trợ hiệu quả cho sự phát triển của TTCK ngay khi bối cảnh vĩ mô khởi sắc trở lại.