(Chinhphu.vn) - UBND tỉnh Nam Định vừa có Quyết định giao nhiệm vụ phát ngôn và cung cấp thông tin thường xuyên của UBND tỉnh Nam Định cho báo chí.