TTO - Các nhà khoa học Úc thông báo vừa phát hiện hàng trăm loài sinh vật biển mới cũng như hàng trăm ngọn núi và hẻm núi dưới đáy biển chưa từng được ghi nhận trên bản đồ tại vùng biển Southern Ocean của nước này.