Các nhà nghiên cứu Úc đã phát hiện thêm 100 loài sinh vật biển mới sống rải rác tại các khu vực đảo san hồ ngầm ở phía tây Úc.