Một anh nhà thơ có tính hài, bảo với người bạn tốt bụng muốn lo cho anh một bài thơ Tết nơi báo bạn làm.