Ông G.Pinh-cớt, chuyên gia kinh tế hàng đầu của Chương trình Phát triển LHQ (UNDP) tại Việt Nam, nhận định rằng không có tình trạng khủng hoảng về gạo tại nước ta, nhưng có nhiều lo ngại về hậu quả của giá gạo tăng đối với người dân nghèo...