Hội thảo “Ứng dụng CNTT thúc đẩy bán hàng” do trung tâm Giao Dịch CNTT Hà Nội và tạp chí Thế Giới Vi Tính tổ chức sẽ diễn ra sáng 9/10/2008.