Vài năm gần đây, ở TP HCM, phong trào làm đẹp nở rộ. Từ quý bà cho đến quý ông... làm đẹp là nhu cầu chính đáng. Các loại viện giải phẫu thẩm mỹ cũng đua mọc như nấm sau mưa. Nhưng giải phẫu xong thì đẹp xấu khó lường...