Ung thư âm hộ - một loại bệnh chiếm khoảng 3-5% trong tổng số các loại ung thư ở đường sinh dục nữ.