Trước giờ khai mạc Hội nghị “Biểu dương già làng tiêu biểu khu vực Tây Nguyên”, chúng tôi đã có dịp gặp gỡ, trò chuyện với một số đại biểu về dự hội nghị. Mỗi người một vẻ, nhưng đều có chung cách nghĩ, cách làm: Đóng góp thật nhiều để xây dựng Tây Nguyên ngày càng giàu mạnh...