(ĐTCK-online) Ngày 14/10/2009, thị trường đăng ký giao dịch cổ phiếu (UPCoM) tiếp tục có một phiên giao dịch tăng điểm cùng 2 sàn chứng khoán niêm yết. Tâm lý thoải mái của nhà đầu tư đã giúp khối lượng và giá trị giao dịch tăng mạnh.

Phiên giao dịch buổi sáng, chỉ số UPCoM-Index tạm dừng ở mức 68,47 điểm, tăng 0,31 điểm (0,45%). Tổng khối lượng giao dịch đạt 202.137 đơn vị với giá trị đạt hơn 2,64 tỷ đồng. Đóng cửa phiên giao dịch buổi chiều, chỉ số UPCoM-Index vươn lên mức 69,13 điểm, tăng 0,97 điểm (1,42%). Tổng khối lượng giao dịch đạt 563.544 đơn vị (tăng 20,33%), với giá trị đạt hơn 7,58 tỷ đồng (tăng 11,61%). Toàn thị trường có 10 mã tăng giá, 3 mã giảm giá. Có 5 mã không có giao dịch trong phiên này là MAS, DDN, TCO, KMT, DNT. Trong phiên này, nhà đầu tư nước ngoài mua vào 1.000 cổ phiếu BTC (100% khối lượng giao dịch), giúp mã này tăng 3.800 đồng (8,60%), bình quân đạt 48.000 đồng/cổ phiếu. Dẫn đầu thị trường với 281.130 cổ phiếu được giao dịch, mã APS bình quân đạt 12.600 đồng/cổ phiếu, tăng 100 đồng (0,80%). Tiếp theo là mã SME bình quân đạt 12.500 đồng/cổ phiếu, tăng 200 đồng (1,63%) với 93.400 cổ phiếu được giao dịch. Mã CLS tăng mạnh nhất với mức tăng 1.000 đồng (9,80%), bình quân đạt 11.200 đồng/cổ phiếu, với 53.320 cổ phiếu được thỏa thuận. Mã TGP giảm giá mạnh nhất khi giảm 200 đồng (-2,63%), bình quân đạt 7.400 đồng/cổ phiếu, với 13.523 cổ phiếu được thỏa thuận. Hai mã còn lại giảm giá là ABI bình quân đạt 13.400 đồng/cổ phiếu (-0,74%) và TAS bình quân đạt 14.400 đồng/cổ phiếu (-0,69%). Với 200 cổ phiếu được thỏa thuận, PPP là cổ phiếu giao dịch ít nhất thị trường, bình quân đạt 12.000 đồng/cổ phiếu, tăng 100 đồng (0,84%). Mã Đóng cửa Bình quân +/- % Khối lượng ABI 13.500 13.400 -100 -0,74% 3.450 APS 12.400 12.600 100 0,80% 281.130 BTC 48.000 48.000 3.800 8,60% 1.000 CFC 29.700 29.000 2.000 7,41% 1.730 CLS 11.200 11.200 1.000 9,80% 53.320 DDN - 22.000 0 0,00% - DNT - 11.500 0 0,00% - HIG 35.000 33.800 800 2,42% 18.551 KMT - 16.000 0 0,00% - MAS - 18.900 0 0,00% - PPP 12.000 12.000 100 0,84% 200 SME 12.600 12.500 200 1,63% 93.400 SVS 11.800 11.900 400 3,48% 27.000 TAS 14.500 14.400 -100 -0,69% 34.290 TCO - 11.000 0 0,00% - TGP 7.600 7.400 -200 -2,63% 13.523 VDS 17.100 17.200 200 1,18% 34.050 VPC 9.500 9.800 200 2,08% 1.900