Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) phát động Vòng 4 chương trình Quan hệ Đối tác Thúc đẩy Tham gia Nghiên cứu (PEER) nhằm hỗ trợ nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học và kỹ thuật.

Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) phối hợp với Quỹ Khoa học Quốc gia Hoa Kỳ (NSF) công bố phát động chương trình Quan hệ Đối tác Thúc đẩy Tham gia Nghiên cứu (PEER) vòng 4 nhằm hỗ trợ và nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học và kỹ thuật.

PEER là chương trình tài trợ cạnh tranh hướng tới thúc đẩy hợp tác khoa học giữa các quốc gia đang phát triển với Hoa Kỳ nhằm giải quyết những thách thức chung toàn cầu. Giám đốc USAID Việt Nam Joakim Parker kỳ vọng thông qua chương trình sẽ xây dựng được mối quan hệ đối tác lâu dài giữa các trường đại học Việt Nam và Hoa Kỳ, ngay cả khi hết tài trợ.

Việt Nam đã nhận được 3 khoản tài trợ nghiên cứu cho các dự án về quản lý nước và nghiên cứu đa dạng sinh học tại vòng 3 hồi tháng 8/2014. Tổng cộng, các nhà nghiên cứu Việt Nam đã nhận được 8 khoản tài trợ nghiên cứu từ chương trình PEER kể từ khi chương trình bắt đầu từ năm 2011.

Các nhà nghiên cứu Việt Nam quan tâm đến nguồn tài trợ cho các dự án nghiên cứu của mình có thể tham khảo thêm thông tin chi tiết về chương trình PEER tại trang web http://www.nationalacademies.org/peerscience. Thời hạn nộp đề xuất sơ bộ cho đợt nhận hồ sơ mới này là ngày 9/01/2015 (Thời hạn nộp đề xuất đầy đủ là ngày 30/3/2015).

Minh Châu