(CafeF) - Vàng tăng giá khi đồng USD tiếp tục suy yếu, giá dầu tăng và tiền đầu tư của nhà đầu tư lại trở lại thị trường hàng hóa.