(CafeF) – Theo Bộ trưởng Bộ Tài Chính Mỹ, giá dầu cao do một số chính sách neo đồng tiền vào USD của một số nước châu Á và Trung Đông, không phải do USD yếu. > Nỗ lực giảm giá dầu chỉ như “muối bỏ biển” / Châu Á “vật lộn” với giá dầu