Bộ Công thương Việt Nam và Bộ Công Thương Lào vừa ký bản thỏa thuận về việc ưu đãi thuế suất nhập khẩu nhiều mặt hàng giữa hai nước trong năm 2009 và cho các năm tiếp theo.