Hỏi:

small_5254.jpg Chúng tôi dự tính thành lập một liên doanh dưới hình thức công ty Trách nhiệm hữu hạn song còn phân vân vì ông T, người góp vốn cao nhất của liên doanh hiện là chủ 1 doanh nghiệp tư nhân đang hoạt động nên liệu liên doanh này có được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp theo diện cơ sở kinh doanh mới thành lập từ dự án đầu tư không? (Một độc giả.) Chúng tôi dự tính thành lập một liên doanh dưới hình thức công ty Trách nhiệm hữu hạn song còn phân vân vì ông T, người góp vốn cao nhất của liên doanh hiện là chủ 1 doanh nghiệp tư nhân đang hoạt động nên liệu liên doanh này có được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp theo diện cơ sở kinh doanh mới thành lập từ dự án đầu tư không? (Một độc giả.) Trả lời: Theo Điểm 6.1.2 Thông tư số 88/2004/TT-BTC (1/9/2004) của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 128/2003/TT-BTC (22/12/2003) của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 164/2003/NĐ-CP (22/12/2003) của Chính phủ: “Cơ sở kinh doanh mới thành lập trong các trường hợp dưới đây không được hưởng ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp theo diện cơ sở kinh doanh mới thành lập từ dự án đầu tư: - Doanh nghiệp tư nhân, công ty hợp danh, công ty Trách nhiệm hữu hạn hoặc Hợp tác xã mới thành lập mà người đại diện theo pháp luật hoặc người có số vốn góp cao nhất trong cơ sở kinh doanh này đã tham gia hoạt động kinh doanh với vai trò là chủ doanh nghiệp tư nhân, thành viên hợp danh, người đại diện theo pháp luật hoặc người có số vốn góp cao nhất trong các cơ sở kinh doanh đang hoạt động hoặc đã giải thể nhưng chưa được 12 tháng tính từ thời điểm giải thể cơ sở kinh doanh cũ đến thời điểm thành lập cơ sở kinh doanh mới”. Như vậy, công ty liên doanh hoạt động dưới hình thức công ty Trách nhiệm hữu hạn nhưng người có số vốn góp cao nhất trong công ty đã tham gia hoạt động kinh doanh với vai trò là chủ doanh nghiệp tư nhân đang hoạt động thì công ty liên doanh này không được hưởng ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp theo diện cơ sở kinh doanh mới thành lập từ dự án đầu tư.