(PL)- Tại hội nghị “Cấp cứu hồi sức nhi khoa toàn quốc lần thứ nhất” ở Hà Nội ngày 27-3, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Xuyên cho biết thời gian tới, ngành y tế sẽ ưu tiên đào tạo nguồn nhân lực nhi khoa để thích ứng với mô hình bệnh tật nhi ngày càng phức tạp