Đã tròn một năm kể từ khi TPHCM triển khai quy hoạch, chấn chỉnh lại mạng lưới cửa hàng kinh doanh xăng dầu (CHXD)  trên địa bàn.