(NLĐ)- Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Trần Nam vừa đề nghị sở xây dựng các tỉnh, TP báo cáo nhu cầu vốn vay để xây dựng nhà ở cho công nhân KCN và người có thu nhập thấp giai đoạn 2009-2010

Các dự án được ưu tiên vay vốn là dự án có quỹ đất sạch (đã được bồi thường giải phóng mặt bằng theo quy định của pháp luật); đã có quyết định đầu tư hoặc đang chờ phê duyệt; đã được UBND cấp tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư. Bên cạnh đó, các sở xây dựng cần rà soát, cân đối nhu cầu về nhà ở của các đối tượng trên địa bàn, lập báo cáo danh mục dự án theo thứ tự ưu tiên triển khai thực hiện gửi về Bộ Xây dựng trước ngày 30-10. Sau thời hạn trên, những địa phương nộp báo cáo chậm sẽ được tổng hợp nhu cầu vay vốn vào giai đoạn sau.