(NLĐO)- Ủy ban châu Âu đã quyết định viện trợ khẩn cấp 2 triệu Euro cho hơn 200.000 người dân bị ảnh hưởng của đợt lũ lụt vừa qua tại miền Trung. Thông tin này đã được Phái đoàn Ủy ban châu Âu tại Việt Nam cho biết ngày 7-11.