Tôi nghĩ rằng nếu không có sự đổi mới về chính sách dùng người thì làn sóng người tài ra đi sẽ ngày càng mạnh lên và sẽ ngày càng lan rộng. Có thể nói đây là những cơn sóng đầu tiên báo hiệu cho một làn sóng mới: làn sóng ra đi khỏi các cơ quan nhà nước của những người tài - kể cả những người có chức vụ khá cao như phó giám đốc, trưởng phó phòng v.v...