TT - Những nạn nhân của sữa có melamine tại Trung Quốc chuẩn bị khởi kiện tập thể các doanh nghiệp làm ăn bất nhẫn.