Một buổi sáng, Thảo được đưa đến Tòa án Liên bang, căn nhà uy nghi láng bóng và sừng sững trên một ngọn đồi làm tim Thảo muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.